Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Публично обсъждане на анализа на потребностите за социалните услуги

Публично обсъждане на анализа на потребностите за социалните услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги от Агенцията за социално подпомагане /АСП/ са изготвени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно Методическите насоки на АСП, считано от 11.10.2023 г., стартира обсъждане на Анализа и предложението за Национална карта на социалните услуги, което ще се осъществи в рамките на 30 дни. Публикуваме на Вашето внимание двата документа като всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища на официалната ел. поща на Общинска администрация – Симитли: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , в срок до 9.11.2023 г. След приключване на обсъждането, обобщената информация за резултатите от него ще бъде изпратена на Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград.

Информацията за планираните социални услуги са представени в колони, със следното значение:

  • колоната с индекс СУ (Съществуващи услуги) – записана е съответната цифра за общината по отношение на броя места след декомпозиране на съществуващите услуги; 
  • колоната с индекс П5 (Потребности) – записани са получените от приложение №5 към анализа на всяка община стойности; 
  • колоната с индекс Р (Развитие) – заложени са формули, които изчисляват разликата между съществуващите услуги и потребностите на общината; 
  • колоната с индекс П (Планирани) – вписани са планираните от общината брой места за съответната социална услуга. 
  • Колоната с индекс К – представлява сбор между полученият брой места от съществуващите услуги (СУ) и планираните от общината брой места (П).

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ