Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Уведомявам Ви, че е издадена ЗАПОВЕД №556 от 05.10.23г. за одобряване на изработен  подробен  устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПР).

Проектът се предвижда да обхване промяна на уличната регулация от о.т. 99, о.т.98 и о.т. 96 по ул. „ Прилеп“ и от о.т. 109, о.т. 100 и о.т. 111 по плана на кв. Ораново, гр. Симитли, общ. Симитли.

Възложител: Община Симитли

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.