Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Описи

Регистър на решения за иработване на ПУП и изменията им - от 2000г. до 2023г. (ТУК)

Регистър на издадени разрешения за строеж от 2022г. (ТУК)

Регистър на издадени разрешения за строеж от 2023г. (ТУК)

Технически паспорти 2023 (ТУК)

Технически паспорти от 2022 г. (ТУК)

Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 2016г. до 2023г. (ТУК)