Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

Днес 14.09.2023 год. Общинска администрация гр. Симитли Ви уведомява,че публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: „Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда –външно стълбище“ в УПИ ІХ -64 , кв.7, с. Крупник, община Симитли с инвеститор Димитър Спандолиев.

Обекта представлява външно двураменно стълбище с междинна площадка , което стълбище осигурява самостоятелен достъп до втори жилищен етаж на съществуващата в имота двуетажна масивна жилищна сграда.

Стълбището ще бъде покрито с едноскатен покрив, покрит с битумни керемиди.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяване ще се приемат възражения,мнения и становища.

 

ТС