Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Чавдар Борисов Тръпчев - ул. "Христо Смирненски" № 3, с. Черниче, общ. Симитли, имот № 40052.27.99

Анка Илиева Попова - ж.к. "Еленово" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр. Благоевград, имот № 40052.27.84

Елка Иванова Гайдова - ул. "Хан Аспарух" № 11, с. Крупник, общ. симитли, имот № 40052.27.84

Горица Димитрова Харалампиева - бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр. Благоевград, имот № 40052.27.84

Красимира Вишанова Стоилова - ул. "Васил Коларов" № 50, с. Крупник, общ. Симитли, имот № 40052.27.93

Николина Кирилова Стоймирова - ул. "Тодор Александров" № 74, ет. 1, ап. 2, гр. Благоевград, общ. Благоевград, имот № 40052.27.70

Уведомяваме Ви , че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване), за поземлен имот с идентификатор 40052.27.72, местност "Реката", по КККР на с. Крупник, общ. Симитли, за промяна на предназначението на нива в "за жилищно строителство" Поземлен имот с идентификатор 40052.27.72, местност „Реката", по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификатор 40052.27.70.

Възложител: Биляна Цветанова Стефанова.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция СУСКЕЕПП.

БТ