Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВА Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения - лозя за стопанската 2023-2024 година

ОБЯВА Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения - лозя за стопанската 2023-2024 година

Обява