Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ  ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ОТЧЕТ ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 г.“ И ОБСЪЖДАНЕ НА „ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.08.2023 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Материали за обществено обсъждане на бюджет 2023