Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

за удължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Уважаеми жители на община Симитли,

Общински съвет – Симитли удължава срока за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024-2028 година. С Решение № 907 по Протокол 90 от 21.07.2023 година, процедурата се удължава с две седмици от 04.08.2023г. до 18.08.2023г.

Изисквания към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на официалната интернет страница на Община Симитли – www.simitli.bg  

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 04.08.2023г. до 18.08.2023г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли.