Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление за инвестиционно предложение от Соня Йосифова за „ Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в УПИ III, кв. 46 по плана на гр. Симитли

Уведомление за инвестиционно предложение от Соня Йосифова за „ Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в УПИ III, кв. 46 по плана на гр. Симитли

Днес 19.07.2023г. Общинска администрация гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение от Соня Йосифова за „ Изграждане  на жилищна сграда за собствени нужди в УПИ III, кв. 46 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, област Благоевград“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на двуетажна  масивна жилищна сграда без мазе за собствени нужди. На първия етаж ще бъдат обособени следните помещения: баня с тоалетна; тоалетна; кухня с трапезария и дневна; коридор; две спални помещения и стълбищна клетка с двураменно стълбище за достъп до втория етаж, където ще бъдат обособени следните помещения: баня с тоалетна; тоалетна; кухня с трапезария и дневна; коридор; две спални помещения и две тераси на северозападната и югоизточната фасади на жил. сграда.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна със носещи стоманобетонни колони, греди и плоча и преградни стени от решетъчни тухли на лепило.

Покрива е двускатен с дървена носеща конструкция и покрит с керемиди.

Обработката  на фасадите ще се изпълни частично от силикатна мазилка  в два цвята за фасадите и с декоративна цокълна облицовка за цокъла. 

Предварителните разчети за застроената площ на жилищната сграда е от порядъка на около 90.00м2 и разгъната застроена площ от порядъка на около 190.00кв. м.

 

В рамките на  14- дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация – гр. Симитли ще се приемат, възражения, мнения и становища от заинтересованите лица.