Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед №РД-406/05.06.2023г. на министъра на околната среда и водите и образци на писмени декларации по чл.12,ал.1 и 2 от ЗЗТ

Заповед №РД-406/05.06.2023г. на министъра на околната среда и водите и образци на писмени декларации по чл.12,ал.1 и 2 от ЗЗТ

Приложения:
1.Заповед №РД-406/05.06.2023г.
2.Справка за местоположението на защитените територии по смисъла на ЗЗТ по землища и общини