Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ПРЕСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТА“

ПРЕСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТА“

В периода 20.06.2023 – 22.06.2023 г. в зала „22-ри септември“ в гр. Благоевград ще се проведе обучение за общински служители на тема „Ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата“

, организирано от Община Бобошево и IDNA, Норвегия в изпълнение на Дейност 3 „Обучение за общински служители за повишаване на компетентността“ по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № BGENVIRONMENT-4.003-0017, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. и реализиран в партньорство между Общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево, България и IDNA, Норвегия.

Целта на обучението е да повиши компетентността на общинските служители за планиране и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията на климата в следните сектори: енергийна ефективност, отпадъци, намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването с ФПЧ и други, за които са делегирани отговорности на общините за изпълнение на държавната политика на местно ниво. За реализирането му са ангажирани обучители от България и Норвегия с необходимия опит и експертиза. Целеви групи са служители на общините - партньори по проекта.

Като резултат ще бъдат определени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата за всяка община, които да бъдат включени в  планираните за разработване 4 общински плана за адаптация към изменението на климата.

https://eeaprojects-blagoevgrad.eu/