Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До  

Живко Георгиев Сучев - ул. „Пирин“ №7, гр.  Симитли

Екатерина Димитрова Сучева - ул. „Пирин“ № 7, с. Крупник, гр.  Симитли

Живко Кирилов Сучев - ж.к. ‘‘Еленово“, №175,  ет.1, ап.1, гр.  Благоевград

Чавдар Кирилов Сучев - ул. ‘‘Стоимен Календерски‘‘, № 3, гр. Благоевград

 

Нели Славчова Станчева - ж.к. ‘‘Младост1“, №76, вх.1, ет.3, ап.8, Столична Община, гр. София

Борислав Славчев Петров - ж.к. ‘‘Овча Купел“, № 423, ет.4, ап.15 , Столична Община, гр. София

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 234/17.03.2023г. на Кмета на община Симитли  за допълване на одобрения регулационен план на с. Крупник, община Симитли  с верните границите на имот с пл.сн.№214 и имот с пл.сн.№215 , кв.14, по плана на с. Крупник , общ. Симитли.

Възложител: Екатерина Димитрова Сучева

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за допълване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица чрез община Симитли пред  Административен съд Благоевград.