Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2023 -2025 година

Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2023 -2025 година

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от  КМЕТ на Община Симитли – Апостол Стефанов Апостолов


Относно : Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода  2023 -2025 година
Уважаеми г-н  Председател,


На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.40 ,ал.1 ,ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните  предлагам Общинския съвет да вземе

 

Р Е Ш Е Н И Е :


Приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  на територията на Община Симитли за периода 2023 -2025 год.

 

КМЕТ:......................   

 /Апостол Апостолов/

ТС