Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес 31.10.2022 год. Общинска администрация – гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: „ Пристройка и надстройка към  съществуваща в имот двуетажна жилищна сграда“ в УПИ ХV 123, кв.7 ,гр. Симитли , кв. Ораново , общ. Симитли  с възложители Димитър Коцев и Велизар Коцев .

Предвижда се изграждане на пристройка към съществуващата в имота двуетажна масивна жилищна сграда, която пристройка има за цел да увеличи жилищната площ на двата жилищни етажа. Пристройката ще представлява едно помещение в което ще се обособи кухненски кът и тераса към въпросното помещение.Разпределението на пристройката е   едно и също и за двата жилищни етажа или по точно тавана се обособява така, че да се ползва за жилищни нужди. За целта се предвижда демонтиране на съществуващия покрив на двуетажната жилищна сграда в имота, увеличаване надзида във височина, направата на отвори във въпросния надзид за прозорци, за естествена осветеност  на нови помещения и обособяване на следните помещения: две помещения за отдих, тип дневна, дрешник и тераса към помещения за отдих и изграждане на нов двускатен покрив върху въпросните помещения.

Обща използвана площ – Застроена площ и пристройка около 37.00 м2, надстройка около 110.00 м2 и разгъната застроена площ на пристройка и надстройка от порядка на около 184.00 кв. м.

В рамките на 14-дневен срок  от датата на обявяване ще се приемат възражения, мнения и становища в община Симитли .

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/