Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 Заповед № РД-01-513/ 13.10.2022 Относно: Изменям Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа до 13.11.2022

Заповед № РД-01-513/ 13.10.2022 Относно: Изменям Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г. като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа до 13.11.2022

Заповед №  РД-01-513/ 13.10.2022