Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 Заповед №РД-01-512/ 12.10.2022 за изменение на Заповед № РД-01-490 от 05.10.2022

Заповед №РД-01-512/ 12.10.2022 за изменение на Заповед № РД-01-490 от 05.10.2022

Заповед  №РД-01-512/ 12.10.2022