Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г.

Покана за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли, Председателят на Общински съвет - Симитли кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Симитли за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г. Обсъждането ще се проведе на 23 септември 2022г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли.

 

С материалите по общественото обсъждане можете да се запознаете в официалния сайт на Община Симитли: www.simitli.bg

Справка

Протокол