Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПОКАНА За участие в обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Симитли ,област Благоевград за периода 2021 -2025 год.

ПОКАНА За участие в обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Симитли ,област Благоевград за периода 2021 -2025 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.52 ,ал.1 от Закона за управление на отпадъците за разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Симитли ,област Благоевград за периода 2021 -2025 год.   ,отправяме покана към жителите на общината , представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за участие в консултации  относно  Програмата която ще се проведе  на 05.10.2022 год. от 10.00 часа в залата на Читалище „Св. Климент Охридски -1922“ гр. Симитли .

Целта на консултациите  е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни .

Програмата е качена на интернет –страницата на община Симитли – simitly.bg

Предложения и становища могат да се правят в рамките на всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в служба „Екология“ ,стая 309 , деловодството на общината , интернет страницата на общината – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Общинска администрация Симитли