Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1. Със заповед № ЗРД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски, е разкрита процедура по обявяване на 265 вакантни длъжности във военни формирования на Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища ,както следва:

 

- в гарнизон Стара Загора –45 длъжности

- в гарнизон Ямбол – 35 длъжности

- в гарнизон София – 18 длъжности

- в гарнизон Плевен – 30 длъжности

- в гарнизон Хасково – 20 длъжности

- в 61-ва мех. бригада – 102 длъжности

- във в. ф. 54060– Шумен – 5 длъжности

- във в.ф. 42600 – Мусачево – 10 длъжности

 

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до26.08.2022 г..

3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове; -на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg