Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

 

1. Със заповед № РД – 356/15.08.2022 г. на Командира на Националната гвардейска част/НГЧ/ е разкрита процедура по обявяване на 60 вакантни длъжности в НГЧ във военно формирование 54800 - София ,за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища.

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 03.10.2022 г.

3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове; - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg