Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1. Със заповед №РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна

поддръжка и кибер отбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура по обявяване на 13 вакантни длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

 

- във в.ф. 26340 – София – 2 длъжности

- във в.ф. 46390 – София – 6 длъжности

- във в.ф. 38410 – София – 3 длъжности

- във в.ф. 42650 – Копривщица – 2 длъжности

 

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 16.09.2022 г..

3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове; - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg