Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

                                                       ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

1. Със заповед №РД-01-317/20.07.2022 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура по обявяване на 108 вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища ,както следва:

- във в.ф. 28430 – с. Каменар – 2 длъжности

- във в.ф. 22580 – с. Приселци – 3 длъжности

- гр. Варна – 55 длъжности

- гр. Бургас – 48 длъжности

 

2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 07.09.2022 г..

В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

 

3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове; - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg