Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация –град Симитли Ви уведомява,че на 22.08.2022 год. публично обяви уведомление  за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на първи /гаражен/ етаж на съществуваща в имота двуетажна масивна жилищна сграда  в „Жилище“ и „Хранителен магазин“  и „Пристройка към съществуваща в имота двуетажна масивна жилищна сграда за складово помещение и стая за персонала към „Хранителен магазин“ в УПИ  ІІІ-459, кв.74 ,гр. Симитли , община Симитли  с инвеститори Лиляна Ивайлова Димитрова , Атанас Емилов Димитров, Ивайло Емилов Димитров.

Обекта представлява преустройство и промяна предназначението на целия първи /гаражен/ етаж ,като една част от гаражния етаж ще се преустрои за жилище със следните помещения: спално помещение, тоалетна с душ, кухненски кът с трапезария и кът за дневна. Другата част от гаражния етаж ще се преустрои за хранителен магазин със съответното оборудване за такъв род търговия. Към първи /гаражен/ етаж ще се пристрои едноетажна масивна сграда за обособяване на : склад и стая за персонала със санитарен възел към въпросната стая, които ще обслужват хранителния магазин.

Покрива на пристройката е плосък с наклон 1,5% ,хидроизолиран с хидроизолационна хартия с посипка.

Общата застроена площ на обекта ведно с пристройката е 140,00м2.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяване ще се приемат възражения,мнения и становища .


КМЕТ:    /Апостол Апостолов/


ТС