Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 Заповед РД-01-398/17.08.2022 Относно: Изменение на Заповед № РД-01-384 от 9.08.2022

Заповед РД-01-398/17.08.2022 Относно: Изменение на Заповед № РД-01-384 от 9.08.2022

Заповед РД-01-398/17.08.2022