Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес 29.07.2022 год. Общинска администрация – гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуваща  двуетажна полумасивна жилищна сграда в имот пл.сн №212 по плана на с. Долно Осеново , община Симитли“ с инвеститор Асен Белинчанов.

Намерението е да се реконструира съществуващата в имот с пл.сн №212 по плана на с. Долно Осеново двуетажна полумасивна жилищна сграда . за целта се предвижда събаряне на покрива и втория жилищен етаж , както и събаряне на гредореда между първия и втория етаж и изграждане на соманобетонна плоча между първия и втория етаж. Изграждан ена напълно нов втори етаж , стоманобетонна плоча между втория етаж и таван и изграждане на покрив. С въпросното строителство жилищната сграда ще се обособят следните помещения: складово помещение/килер ,кухня ,трапезария, дневна , баня с тоалетна и коридор. Посредством вътрешно еднораменно стълбище от дневната на първия етаж ще се достигне до втория етаж където ще са  разположени следните помещения: две спални помещения с баня и тоалетна и тераси към спалните помещения. Паркиране в рамките на имота.

В рамките н а14 –дневен срок ще се приемат възражения,мнения и становища.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

ТС