Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация – Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на едноетажна постройка на допълващото застрояване – Гаражни и складови  помещения в УПИ Х , пл.сн №84 кв. по плана на с. Железница, община Симитли с инвеститор Борис Кордев.

Предвижда се изграждане на едноетажна масивна постройка представляваща допълващо застрояване  към основното , а именно : две гаражни клетки за собствено /лично ползване за паркиране на личните автомобили на собственика , две складови помещения, които ще се ползват като мазета , санитарен възел и коридор свързващ отделните помещения.

Покрива е с  плосък наклон 1,5% покрит с хидроизолация.

Конструкцията на постройката е стоманобетонна със носещи стоманобетонни колони, греди ,пояси и плоча и преградни стени от решетъчни тухли на лепило.

В рамките на 14-дневен срок ще с е приемат възражения, мнения и становища в Общинска администрация –Симитли и кметство с. Железница.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

ТС