Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви График за провеждане на информационно-разяснителна кампания

График за провеждане на информационно-разяснителна кампания

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на информационно-разяснителна кампания, във връзка с процедурите по чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година за област Благоевград

Община Дата/Час Място

Сатовча 21.06.2022г./

11:00ч. Залата на община Сатовча

Гърмен 21.06.2022г./

13:30ч. Заседателна зала на община Гърмен – ет.3

Хаджидимово 23.06.2022г./

11:00ч. Залата на Общински съвет - Хаджидимово

Гоце Делчев 23.06.2022г./

13:30ч. В сградата на община Гоце Делчев

Якоруда 24.06.2022г./

10:30ч. Общинска служба по земеделие - Якоруда

Белица 24.06.2022г./

12:30ч. Ритуалната зала на община Белица

Разлог 27.06.2022г./

10:30ч. Залата на общински съвет Разлог

Банско 27.06.2022г./

13:00ч. Посетителски информационен център на община Банско /старото кино/

Петрич 28.06.2022г./

10:30ч. Залата на община Петрич

Сандански 28.06.2022г./

13:30ч. Общинска служба по земеделие гр. Сандански /Първи етаж – МИГ/

Струмяни 29.06.2022г./

10:30ч. Залата при читалище „Будител"

Кресна 29.06.2022г./

13:00ч. Зала № 1 в сградата на община Кресна

Благоевград 30.06.2022г./

10:00ч.

В залата на сградата на ОД „Земеделие" гр. Благоевград, ул. „Васил Коритаров"№2

Симитли 30.06.2022г./

13:30ч. Читалище „Св. Климент Охридски"

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД