Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГРАД БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 70 ОТ /ППЗСПЗЗ/

ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 г. Е 31 ЮЛИ 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 69 И ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 70 СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ПО ЧЛ. 37Б, МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КАТО "БЕЛИ ПЕТНА".

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД