Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПИРО 2021-2027 Съобщение за обществено обсъждане по проект на ПИРО 2021-2027

Съобщение за обществено обсъждане по проект на ПИРО 2021-2027

Уважаеми граждани на община Симитли,

Всички заинтересовани жители на общината могат да се запознаят с „Проекта на ПИРО Симитли“ и да изпратят свои коментари, мнения и препоръки на имейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 15 март 2022 г., включително.

Спазвайки всички противоепидемичните мерки, общественото обсъждане на „Проекта на ПИРО“, ще бъде проведено на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:00 часа, в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Симитли.

За участие в обсъжданията е необходимо в срок до 12:00 часа на 15 март 2022 г. да заявите участието си на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като посочите име/организация и ел. поща.

План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО) е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.  Община Симитли  го  разработи  през последните 3 месеца.  Беше извършен анализ  на икономическото, социално и екологично състояние на общината.  Определиха се цели и приоритети и се идентифицираха проектни идеи, които са приоритетни както за община Симитли , така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Симитли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране. Проведе се електронно допитване с попълване на анкета от всеки желаещ да участва в разработването на документа. Анкетата се предоставяше и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация - Симитли, където бе поставена кутия за събиране на попълнените формуляри. Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО бяха проведени две разяснителни кампании/фокус групи. Едната кампания беше проведена с представители на общински, публични и административни структури на територията на община Симитли, а другата беше сформирана от представители на бизнеса и неправителствени организации. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании. След провеждане на публичното обсъждане предстои приемане на плана от Общински съвет – Симитли.

Можете да разгледате проекта както и приложенията към него като натиснете на линкове:

ПИРО Симитли 2021-2027 - Проект

Приложение 1

Приложение 1А


С уважение:

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на община Симитли