Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Преустройство на Масивен гараж в Търговски обект

Преустройство на Масивен гараж в Търговски обект

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес 07.03.2022г. Общинска администрация гр. Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение от Бойко Димов Гиздов и Роза Иванова Гиздова за  „Преустройство на „Масивен гараж“ в „Търговски обект““

в УПИ Х-756, кв. 32, гр. Симитли, общ. Симитли, като в търговския обект ще се предлагат промишлени стоки, като :канцеларски материали; бельо, дрехи, обувки, сувенири, козметика, почистващи препарати.

Застроената площ на обекта е 29.10 м2

В рамките на  14- дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация – Симитли ще се приемат, възражения, мнения и становища от заинтересованите лица.