Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана за участие във фокус групи с представители на структурите на гражданското общество и бизнес организации в община Симитли във връзка

Покана за участие във фокус групи с представители на структурите на гражданското общество и бизнес организации в община Симитли във връзка

ПОКАНА

за участие във фокус група 

с представители на бизнес организации в община Симитли

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвянето на  последваща оценка на Общинския план за развитие на общината за периода 2014 – 2020  и на нов План за интегрирано развитие на община Симитли за периода 2021 – 2027 г. ,

Ръководството на община Симитли Ви кани да вземете участие във фокус група на 10 януари 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 12:00 часа,  в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Симитли.

ПИРО Симитли е част от системата стратегически документи. Той интегрира регионалното и пространственото развитие на общината. Вследствие направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство са дефинирани „Визията“, „Стратегическите цели“ и „Приоритетите“ за нейното развитие и планирани мерките за постигането им.

Планирането и изпълнението включва интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за регионално и местно развитие. 

Целта на дискусията е да се проучи мнението и оценката Ви по отношение на: „Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия Общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие“.

Дискусията чрез участие в работна-фокус група ще бъде проведена при спазване разпоредбите на ЗаповедРД-01-890/03.1.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, потвърдете Вашето участие на: Доника Манова - технически сътрудник, на тел.: 00359 748 7-21-38 или на еmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

 

           

 

              С УВАЖЕНИЕ,
                          Апостол Апостолов
                          Кмет на Община Симитли

 

 

 

ПОКАНА

а участие във фокус група с представители на структури на

гражданското общество зв община Симитли

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвянето на  последваща оценка на Общинския план за развитие на общината за периода 2014 – 2020  и на нов План за интегрирано развитие на община Симитли за периода 2021 – 2027 г.,

Ръководството на община Симитли Ви кани да вземете участие във фокус група на 10 януари 2022 г. (понеделник) от 14:00 до 16:00 часа,  в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Симитли.

ПИРО Симитли е част от системата стратегически документи. Той интегрира регионалното и пространственото развитие на общината. Вследствие направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство са дефинирани „Визията“, „Стратегическите цели“ и „Приоритетите“ за нейното развитие и планирани мерките за постигането им.

Планирането и изпълнението включва интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за регионално и местно развитие. 

Целта на дискусията е да се проучи мнението и оценката Ви по отношение на: „Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия Общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие“.

Дискусията чрез участие в работна-фокус група ще бъде проведена при спазване разпоредбите на ЗаповедРД-01-890/03.1.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, потвърдете Вашето участие на: Доника Манова - технически сътрудник,  на тел.: 00359 748 7-21-38 или на еmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

                С УВАЖЕНИЕ,
                           Апостол Апостолов
                           Кмет на Община Симитли