Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Анкета във връзка с изработването на план за интегрирано развитие на община Симитли за период 2021-2027

Анкета във връзка с изработването на план за интегрирано развитие на община Симитли за период 2021-2027

Уважаеми граждани на община Симитли,

Община Симитли е в напреднал етап в процеса по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания на Министъра на МРРБ за разработване на ПИРО.

ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.

Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Симитли, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината представя на вниманието на всички заинтересовани лица кратка анкета. Всеки, който желае, може да попълни анкетата  в срок до 15.01.2022 г. чрез следния линк:https://forms.gle/uSeJwVjRuFhsyJKn9  

При невъзможност за електронно попълване анкетата, същата може да се вземе на хартиен носител от деловодството в Общинска администрация – град Симитли (партер, административна сграда) или като натиснете ТУК.

През периода на разработване на ПИРО ще бъдат анализирани всички получени анкетни формуляри и преди приемането на ПИРО от Общински съвет ще бъде проведено публично обсъждане.

Основната цел на допитването е в разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Резултатът от проучването цели да бъдат идентифицирани и заложени реални и изпълними цели и проекти за община Симитли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.