Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви За изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление

За изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – БЛАГОЕВГРАД СЪОБЩАВА:

За изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 на МС от 4.11.2021 г. в сила от 09.11.2021г.

Право на еднократна финансова подкрепа в размер на 300лв.имат:

I. 1. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-07-5 на министъра на труда и социалната политика от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление;

2. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2021 г.;

3. лица и семейства, подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2021 г. и установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление.

II. 1. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление;

2. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" и продължават да са регистрирани като безработни;

3. лица и семейства, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2021 – 2022 г., отговарящи на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, имали са непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда", продължават да са регистрирани и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление.

Еднократната финансова подкрепа на лица и семейства по ал. 1 се отпуска или отказва със заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" въз основа на заявление-декларация и социален доклад от проведена социална анкета.

В заявление-декларацията се декларира доходът за 6 последователни месеца в периода от 1 април до 30 септември 2021 г., въз основа на който се определя средномесечният доход на лицето и семейството.

Еднократната финансова подкрепа се предоставя на лицата и семействата в размера по чл. 6 от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на правоимащите лица и семейства по касов и безкасов път.

Заявление-декларацията се подава до 14 дни от влизане в сила на постановлението т. е. от 10.11.2021г. до 23.11.2021г. включително. 

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ НА ДИРЕКЦИЯТА: 073/ 88 17 66 за Благоевград,

07433 2235 за Кресна и 0748 72011 за Симитли