Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОДОБРЕНИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЬОРИ И РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОДОБРЕНИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЬОРИ И РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

     Уважаеми дами и господа,

Общинска преброителна комисия за община Симитли, област Благоевград, съвместно с ТСБ – Югозапад организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Симитли.

/Списък на одобрените кандидати тук /

Обучението ще се проведе на 30.08.2021г./понеделник/, от 17:30 часа в залата на читалище “Св. Климент Охридски“ град Симитли.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерството на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски и дезинфектанти.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.