Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А

О Б Я В А

 

О Б Я В А 

Във връзка с изпълнението на проектПрилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли, по процедура BG05M9OP001-2.018 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1, финансирана по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 и оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, Договор BG05M9OP001-2.018-0010-C02,

търсим изпълнител за  

Организиране и провеждане на фотографска изложба

в Община Симитли, която включва:

1. Наемане на фотограф за заснемане и обработване на снимките;

2. Отпечатване на снимките които ще участват в изложбата в голям формат и подготовката и за окачване / закупуване на паспарту или стъкло или друго, надпис на изготвилия снимката и информация за нея /до 50 бр.;

3. Организиране на официалното откриване на изложбата , водещ , програма, покани, плакати и др.;

4. Логистика необходима при откриването на изложбата;

5. Разпространение на информационни материали изготвени по проекта;

6. Изготвяне и разпространение на покани;

7. Изготвяне и разпространение на рекламни плакати за изложбата и разпространението им периодично в община Симитли и извън нея.

Прогнозна стойност до - 9.602.42лв

Моля, представете своето заявление за интерес на адреса на Община Симитли за проектПрилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли 

В срок до 15 дни от публикуването на настоящата обява.

За въпроси относно обявата може да се обръщате на тел. 0748/7-21-38.