Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ


Днес 08.06.2021 год. Общинска администрация -Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда за собствени нужди в УПИ IX -23, кв.4 по плана на с. Крупник, община Симитли".


Предвижда се изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда. Пристройката ще е функционално свързана със съществуващата в имота двуетажна масивна жилищна сграда
Конструкцията на пристройката е стоманобетонна със носещи стоманобетонни колони, греди и плоча и преградни стени от решетъчни тухли на лепило.
Пристройката ще бъде изградена в УПИ IX -23, кв.4 по плана на с. Крупник, община Симитли.
В рамките на 14-дневен срок ще се приемат възражения, мнения и становища.