Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 Нови заповеди на министъра на здравеопазването

Нови заповеди на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде две нови заповеди (Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.), с които удължава временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли. Можете да прочетете заповедите като натиснете на номера на съответната заповед.