Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 Заповед РД-01-173/18.03.2021г. за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г

Заповед РД-01-173/18.03.2021г. за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г

Заповед РД-01-173/18.03.2021г. за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.