Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До

Ангел Стефанов Чикалов - Ж.к.."Еленово № 57, ет.7, ап.21, гр.Благоевград /имот 40052.34.5 /

Стефан Василев Мишев - ул." Калиманци ", № 8, ет.4, гр. Благовград /имот 40052.34.1/

Кирил Стойнев Стефанов - Ж.к."Еленово", № 176, ет.3, ап.7, гр. Благоевград / имот 40052.34.2 /

Огнян Павлов Благоев - ул." Ст. Стамболов", № 56, ет.3, ап.8, гр.Сандански /имот 40052.34.2 /

Валентин Димитров Панков - ул." Изворите", № 1, гр.Симитли /имот 40052.34.2 /

Николай Димитров Панков - ул." Изворите", № 1, гр.Симитли /имот 40052.34.2 /

Ивайло Димитров Панков - ул. " Сердика", № 7, гр.Симитли /имот 40052.34.2 /

Стефан Благов Панков - ул. " Христо Цокев", № 12, гр. Габрово /имот 40052.34.2 /

Уведомявам Ви, че е издадена заповед Одобрявам № 497/17.12.2020г.         на Кмета на Община Симитли за одобрение на   ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) за промяна  предназначението на поземлен имот с идентификатор 40052.34.3, местност „Виро“ по КККР на с. Крупник, общ. Симитли, за „Склад за строителни материали“  и за  „Автокъща, офиси, ремонтна работилница на автомобили без смяна на масла, магазин и склад за авточасти“.

Възложител: Светлин Иванов и Мария Иванова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица чрез Община Симитли  пред  Административен съд Благоевград.

Кмет на общ. Симитли..................................

                                        / Ап. Апостолов /