Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Започва работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“

Започва работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“

             

 

Започва работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“

С ритуална първа копка започва работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“. Началото на строително-ремонтните дейности ще бъде на 20.01.2021 г. от 11:00 часа при общинското депо за неопасни битови отпадъци в местността „Джоов андък“. Проектът е на стойност 1 492 696.96 лева, финансиран по договор BG16M1OP002-2.010-0030 от 14.05.2020 г., а срокът за изпълнение е 29.12.2021 година.

За ритуалната първа копка е поканен ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

След церемонията „Първа копка“, ще бъдат представени и основните дейности по изпълнение на проекта на пресконференция на място, в изпълнение на разпоредбите на здравните власти по опазване живота и здравето на хората в условията на пандемията Covid – 19.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие

Кохезионен фонд