Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЯВА

На 31 октомври 2020г. изтича законоустановеният срок за погасяване на задължения за:

  • · Втора вноска на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2020 година.
  • · Вноска за четвъртото тримесечие на патентен данък.

Следва да се има предвид, че срокът изтича в неприсъствен ден и доброволното плащане може да бъде извършено до 2 ноември 2020г. включително. След тази дата се начисляват и дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Начините по които могат да бъдат извършени плащания са:

  • · В брой или с карта:

На касата на дирекция “Местни данъци и такси“ в ОбА – Симитли.

  • · По банков път:

BIC: IORTBGSF, IBAN: BG34IORT80498400568400,

при “ИНВЕСТБАНК“ АД

Код за вид плащане:

  • · 442400 – такса за битови отпадъци
  • · 442100 – данък върху недвижими имоти
  • · 442300 – данък върху превозните средства
  • · 441400 – патентен данък