Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

Димитрина Бориславова Златкова - ж. к. "Струмско Център" №16, вх. Б, ет.5, ап. 15, гр. Благоевград

Биляна Костадинова Габерска - у-ца "Баба Тонка" №12, ет.2, гр. Благоевград

Добрина Герасимова Миткова - м-ла "Новоселци" №1, с. Покровник, общ. Благоевград

Дамян Герасимов Хаджийски - ж. к. "Еленово" №91, ет.5, ап.15, гр. Благоевград

Златка Русинова Михова - р-н Източен, ул."Жеравна" №1, ет.3, ап.9, гр. Пловдив

Уведомявам Ви, че е издадена заповед Одобрявам № 374/ 16.09.2020 г. на Кмета на община Симитли за одобрение на ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) с предназначение за "жилищно строителство" за имот с идентификатор 29146.99.221, местност „Сарамандовица", по КК на с. Железница, община Симитли, съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификато 29146.99.218.

Възложител: Ганчо Георгиев Хаджийски

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд Благоевград.

БТ Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/