Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До  

Ивайло Стефанов Чикалов - р-н „Овча Купел“, ул. „Цветан Вучков“ №10 ет. 2, гр. София

Огнян Павлов Благоев - ул. „Стефан Стамболов“ бл. 56, ет.3, ап. 8, гр. Сандански

Любовка Иванова Благоева - ж.к. „Ален мак“, бл. 37, вх. В, ет.4, ап.8, гр. Благоевград

Благой Спасов Ваканин - ж.к. „Ален мак“, бл. 10, вх. А, ет.7, ап.14, гр. Благоевград

 

Уведомявам  Ви, че е издадена заповед Одобрявам № 361/ 10.09.2020 г. на Кмета на община Симитли за одобрение на  ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план  за застрояване), за поземлен имот с идентификатор 40052.34.4,   местност ”Виро”,     по КККР на  с.Крупник / съседен на Вашия имот с идентификатор 40052.34.3/. Възложител: „ИВЕНИ КАРС“  ЕООД.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.

БТ

 Кмет:......................

...
         /Ап.Апостолов/