Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                             До

 

„Конбул" ЕАД жк. "Борово", ул. „Солун" 56, бл.2, ет.1, ап.2, гр. София, УПИ III, пл. №1437 кв. 19, УПИ IV, пл. №1437 кв. 20, УПИ VI, пл. №1437 кв. 19

„ПИО ГРУП" ООД – Александра Зайкова ул. „Даме Груев" № 22, гр. Благоевград, УПИ III, пл. №1437 кв. 20

Елка Гиздова – „Сорели" ЕТ, ул. „Малина" № 6, гр. Симитли

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед Одобрявам № 650/ 06.11.2017г. на Кмета на общ. Симитли Симитли за одобрение на: 1. ПУП - (подробен устройствен план) – ПУР (план за улична регулация), за промяна на улица между о.т. 544 и о.т. 546 и обособяване на нова о.т. 547 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

2. ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) за УПИ I-1437, кв. 20, по плана на гр. Симитли, за промяна на гореописания имот и обособяване на нов УПИ IV-1437, кв. 20, по плана на гр. Симитли, общ. Симитли

Възложител: "МАРЕЛИ ЕООД".

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за допускане може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд Благоевград.

Кмет:................................... /Апостол Апостолов/

ЕШ