Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До  

Благой Спасов Ваканин: ж.к. „Ален мак“, бл. 10, вх. А, ет.7, ап.14, гр. Благоевград

Огнян Павлов Благоев: ул. „Стефан Стамболов“ бл. 56, ет. 3, ап. 8, гр. Сандански

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението „за авторемонтна работилница, автокъща, магазин със склад за авточасти, офиси и кафе” на  поземлен имот с идентификатор 40052.34.4,   местност ”Виро”,     по КККР на  с.Крупник / съседен на Вашия наследствен имот с идентификатор 40052.34.43/. Възложител: „ИВЕНИ КАРС“  ЕООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

 

 

БТ

 Кмет  .....................................

/ Ап. Апостолов /