Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви П О К А Н А

П О К А Н А

П О К А Н А

Екипът за управление на проект № BG16M1OP002-2.002-0017 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ Ви кани да присъствате на

ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

с цел популяризиране дейностите по проекта, поставените целите, очакваните резултати и приноса на финансиращите институции.

Информационните събития ще се проведат във всяка от петте общини, партньори по проекта, както следва: 

Община

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

Община Благоевград

понеделник, 24 август 2020 г.

Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1

10:00

Община Симитли

вторник, 25 август 2020 г.

гр. Симитли, пл. „Септември“

10:00

Община Рила

сряда, 26 август 2020 г.

гр. Рила, пред Туристическото дружество

10:00

Община Кочериново

четвъртък, 27 август 2020 г.

гр. Кочериново, пл. „Трети Март“ № 1

10:00

Община Бобошево

петък, 28 август 2020 г.

гр. Бобошево, пред читалище „Лоза“

10:00

Събитията ще се проведат в отворена, неформална форма с възможност за коментари, въпроси и дискусии от граждани, специалисти, представители на различни институции и медии, относно параметрите на проекта и ефекта от реализацията му за местните общности.

По време на събитията ще бъдат взети всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на коронавирусна инфекция, съгласно указанията на МЗ.