Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО Сашо Христов Спасов" Ул. „Демокрация" №18 Б с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, имот № 140.45

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за промяна предназначението за "Вилно строителство" за поземлен имот с идентификатор 17405.140.47, местност "Лаго", землище на с. Градево, общ. Симитли. Възложител – Катя Аврамова Симеонова - Гошева.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр. Симитли, отдел "СУСКЕ".

БТ

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/