Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

Борислава Огнянова Димова ж.к. "Славейков" № 35, вх.6, ет. 1, ап. 2 гр. Бургас имот № 28,86

Любовка Благоева Иванова ж.к. "Ален Мак" № 37, вх. В, ет.4, ап.8 гр.Благоевград имот № 28,86

Павел Николов Андонов ул. "Кузман Шапкаров" № 6 гр.Благоевград имот № 28,86

Красимир Кирилов Андонов ж.к. "Орел", № 24, вх. В, ет. 8, ап. 23 гр. Разград имот № 28.86

Николай Дойчинов Николов ж.к. "Еленово" № 95, вх. В, ет. 6, ап. 18 гр. Благоевград имот № 28,86

Росица Дойчинова Грънчарова ж.к. "Еленово", № 215, вх. Б, ет. 1, ап. 3 гр. Благоевград имот № 28,86

Михаела Георгиева Црънкова ул. „Георги Бенковски", № 26 гр. Бургас имот № 28,86

Маринка Христова Андонова с. Полето общ. Симитли имот № 28,86

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за промяна предназначението за "Бетонов център, производство на строителни материали, конструкции и изделия, складова база и административно битова част в поземлен имот планоснимачен № 28,85, местност "Беглико", землище на с. Крупник, общ. Симитли. Възложител – ГМ ТРЕЙД 2019" ЕООД.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр. Симитли, отдел "СУСКЕ".

БТ

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/