Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план / ПП / за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1, от км.359+068= км.359+483.52 от Лот 2 до км.376+000

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план / ПП / за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1, от км.359+068= км.359+483.52 от Лот 2 до км.376+000

Проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП ) за въздушна електропроводна линия „Тунела" 20 кV. от км. 369+320 до км.370+260 на територията на с.Градево, общ.Симитли, за обект: АМ „Струма" ЛОТ 3, ЛОТ 3.1

Обявление