Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37б И ЧЛ. 37в ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37б И ЧЛ. 37в ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВ

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37б И ЧЛ. 37в ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД